Chào Mừng

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Singapore được thành lập hơn 15 năm từ một nhóm tín hữu sinh hoạt tại nhà. Ban đầu có khoảng 10 gia đình, hiện nay Hội Thánh phát triển thành một cộng đồng tín hữu với hơn 30 gia đình và các bạn trẻ đang làm việc và học tập tại Singapore.

Hân hoan chào đón quí vị đến với Hội Thánh chúng tôi để cùng thờ phượng Chúa và thông công với nhau trong tình yêu của Chúa. 

Thông Tin Giờ Nhóm
Hội Thánh
Ban Thanh Niên
Ban Phụ Nữ
Ban Thiếu Nhi